موفقیت واژه ای پرمعنا است که تمام جنبه های زندگی فرد از جمله روابط، ثروت، سلامت و … را در بر می گیرد. بسته به این که چه اهدافی در زندگی دارید می توانید روش های مختلفی را در رسیدن به موفقیت پیش گیرید؛ اما بنیان اصلی آرامش است که باید قبل از رسیدن به موفقیت به آن دست یابید تا مسیر برایتان هموارتر شود.

 

index

 

موفقیت واژه ای است که هر کسی برای رسیدن به آن تلاش می کند و ابعاد مختلفی را در بر می گیرد. هر کسی تعریفی از این واژه دارد که بر اساس اهداف و نحوه ی زندگی او تبیین می شود. به طور کلی پیشرفت یک انسان از نظر علم، ثروت، سلامتی و روابط را موفقیت می گویند که در راه رسیدن به آن ها تلاش می کند. جدا از این که موفقیت برای برخی از افراد درست معنی نشده است، ولی رسیدن به آن آرزوی هر کسی است. زمانی به شادکامی می رسیم که احساس آرامش وجودی داشته باشیم و بدانیم که زندگی ما رو به روال مثبتی در جریان است. البته این روند می تواند برعکس هم باشد، آرامش و موفقیت دو بخش جدایی ناپذیر هستند، یعنی داشتن آرامش راه را برای این هدف بزرگ نیز هموار می سازد.

آرامش اصلی ترین بنیان موفقیت

موفق شدن فقط کسب ثروت یا رسیدن به درجات بالای علمی نیست، قطعاً افرادی هستند که به این مراتب دست یافته اند اما هنوز احساس خوبی نسبت به زندگی ندارند. از این رو باید از سویی دیگر به این واژه ی پرمعنا نگاه کنیم. رضایت در تمام جنبه های زندگی از جمله روابط با خانواده و دوستان، رشد اقتصادی و مالی و سلامت جسم و روان نشان موفقیت یک فرد است. هنگامی که فرد از تمام این ابعاد در درون خود احساس خوشایندی داشته باشد، قطعاً احساس آرامش هم دارد.

اما این مسئله جنبه ی دیگری هم دارد؛ اگر بخواهیم به حقیقت جهان هستی بنگریم، این دنیا به سمت خیر پیش می رود، همانگونه که می گوییم گذر زمان مشکلات را حل می کند. از این رو ما که می دانیم مسائل زندگی و کاستی های آن روزی رفع می شوند، باید آرامش خود را در این مواقع حفظ کنیم. در این صورت، جنب و جوش های بیهوده که مانع از موفقیت ما می شوند را کنار گذاشته و با احساس خوبی تمام دوران زندگی خود را سپری می کنیم. این امر سبب می شود تا موفقیت و ثروت هم به دنبال این آرامش پدید آید.

موفقیت چگونه حاصل می شود؟

کتاب ها و مقالات زیادی در مورد موفق شدن نوشته شده است، هر کدام از این مقالات و گفته های بزرگان ممکن است سال ها روی آن ها کار شده باشد؛ اما اگر بخواهیم چکیده ای از تمام این مقالات را در کنار هم داشته باشیم و عامل اصلی را که سبب می شود موفقیت و ثروت به زندگی یک فرد وارد شود بررسی کنیم در تمام آن ها به یک قسمت می رسیم؛ احساس خوب به زندگی!

اگر می خواهید برنامه ریزی کنید تا به اهدافتان برسید، اگر می خواهید تلاش بیشتری داشته باشید یا از طریق ذهنی عملکرد خود را افزایش دهید، در هر صورت باید حس خوبی داشته باشید تا بتوانید در این راستا به پیش روید. داشتن آرامش و حس خوب به شما قدرت بسیار بالایی می دهد، مسیر موفقیت و ثروت را پیدا کرده و در آن گام می نهید. می دانید که در انتها به آنچه باید می رسید، از این رو با احساس آرامش عمیق به فعالیت های مورد نظر خود می رسید.