جهت اطلاع رسانی به اعضا محترم در رابطه با صندوق الغدیر کانالی راه اندازی گردیده است.

جهت آگاهی از اخبار و اطلاعیه های صندوق الغدیر کلیک نمایید:

t.me/sandoq_alghadir_kbaja

https://splus.ir/sandoq_alghadir_kbaja