در اجرای تدابیر امیر فرماندهی محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص بهره مندی از تجربۀ بازنشستگان و پیشکسوتان، جلسه ای در مورخه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ با حضور امیر ریاست محترم کانون، جانشین محترم نیروی انسانی آجا، دو تن از مسئولین محترم معاونت اطلاعات آجا، ریاست محترم امور بازنشستگان آجا، نماینده محترم حفاظت اطلاعات آجا برگزار گردید تا ان شاءالله منبعد از وجود پیشکسوتان محترم به عنوان افراد صاحب تجربه و مورد اعتماد استفاده خدمتی بعمل آید. در همین راستا مقرر گردید که مصوبات جلسه، بعد از تجزیه و تحلیل و بررسی های لازم بصورت دستورالعمل تدوین و در آینده ای نزدیک جهت اجرا به نیروها ابلاغ گردد.

 

IMG_6459