اطلاعیه استراحتگاه ها

ثبت نام استراحتگاه ها از تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ انجام می شود

با مراجعه به سایت کانون تهران به موقع ثبت نام نمائید.