در اجرای سیاست های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با بهره گیری از نظرات و پیشنهادهای خانواده های محترم نیروهای مسلح و در راستای ارتقای سطح کیفیت خدمات طرح حکمت و رضایت مشتریان سازمان اتکا و قائل شدن حق انتخاب اقلام مصرفی توسط خانواده های محترم نیروهای مسلح و همزمان با هفته دولت و روز خانواده و تکریم بازنشستگان ، شارژ نقدی مرحله دوم طرح جدید خدمات رسانی اتکا  با مسـاعدت سازمان برنـامه و بودجه کشور از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ در کارت حکمت این عزیزان صورت پذیرفته و قابل خرید از فروشگاه های اتکا در سراسر کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است ، طرح شارژ نقدی حکمت کارت در مراحل مختلف جایگزین طرح واگذاری کالا گردیده که مورد استقبال بی نظیر خانواده محترم نیروهای مسلح گردیده است.

در شیوه جدید و براساس تأمین اعتبار انجام شده ، سرانه مصرف در نظر گرفته شده به شرح زیر می باشد:

 

مبلغ واریزی از محل سهم دولت و بخشی از قدرالسهم سازمان اتکا

مجرد

متأهل

متأهل با یک فرزند

متأهل با دو فرزند

متأهل با سه فرزند

متأهل با چهار فرزند

متأهل با پنج فرزند و بالاتر

۳۴۰/۰۰۰

۶۰۰/۰۰۰

۷۲۰/۰۰۰

۸۶۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۱۴۰/۰۰۰

۱/۲۸۰/۰۰۰

                                                                      (ارقام به ریال است)