باطلاع کلیه اعضاء کانون بازنشستگان آجا می رساند:

باتوجه باینکه قطع کامل شیوع ویروس کرونا و زمان رسیدن به شرایط عادی، قابل پیش بینی نمی باشد بنابراین تعطیلی اماکن رفاهی کانون شامل استراحتگاه چلندر، هتل شایستگان مشهد و مهمانسراهای کانونها کماکان ادامه داشته و به همین دلیل برای استفاده اعضاء از استراحتگاه در ایام تابستان نیز ثبت نام انجام نمی شود.