باطلاع کلیه اعضاء کانون بازنشستگان آجا می رساند:

به دلیل شیوع ویروس کرونا و به جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکلات ناگوار برای میهمانان اعزامی کلیه مهمانسراهای کانون بازنشستگان آجا در سراسر کشور و هتل شایستگان مشهد و استراحتگاه چلندر از هم اکنون تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.

لازم بذکر است کلیه وجوه واریزی عودت داده خواهد شد.