به اطلاع می رساند:
اخیرا سایتی با عنوان مشاوره حقوقی دینا در فضای مجازی با استفاده از نام کانون بازنشستگان ارتش اقدام به مشاوره حقوقی و اخذ مبلغ در ازای آن نموده است.
کانون بازنشستگان آجا اعلام می دارد هیچگونه وابستگی به سایت هایی از این قبیل نداشته و بازنشستگان محترم جهت هرگونه مشاوره حقوقی می توانند به معاونت حقوقی و معاضدت قضایی کانون آجا مراجعه نمایند.
ضمنا چنانچه خدماتی از این قبیل قابل ارائه باشد از طریق منابع رسمی اطلاع رسانی کانون (کانال و سایت) اطلاع رسانی می گردد.