اخیرا در مواردی مشاهده شده است که افراد سود جو و کلاه بردار در پوشش برخی گروه های مجازی ، تشکل های صنفی (سازمان های مردم نهاد) به بهانه استخدام خود و فرزندان در شرکت ها و سازمانها اقدام به جمع آوری اطلاعات پیشکسوتان محترم از قبیل کد ملی ، آدرس ، تحصیلات ، درجه و …. می نمایند .

لذا به عموم اعضای محترم کانون و خانواده های محترم ایشان، هشدار داده می شود از ارسال هر گونه اطلاعات به فرد یا گروه مجازی خاصی جدا پرهیز کرده و در صورت مشاهده موارد مشابه ، مراتب را به بازرسی کانون (به شماره ۶۶۹۴۱۵۹۰ – ۰۲۱ ) اعلام دارند.

کانون بازنشستگان ارتش ج. ا. ا