بدینوسیله به اطلاع کلیه بازنشستگان می رساند:

با تدابیر ریاست محترم کانون، امیر سرتیپ۲ محبی راد، رابطین کانون در بیمارستانهای ذیل آمادگی کامل جهت خدمت رسانی را دارند. بازنشستگان عزیز با مراجعه به دفاتر رابطین کانون می توانند از راهنمایی این عزیزان بهره مند گردند.

 

شماره تلفن کابل رابطین بیمارستان های تهران

 

۱-آقای مجتبی چراغعلی      بیمارستان فجر         شماره تماس:  ۳۸۲۴۴۲۶۲

 

۲-آقای رفعتی و اردشیری    بیمارستان گلستان   شماره تماس:  ۲-۲۲۵۴۹۰۰۱

 

۳-خانم اعظم کیوان    بیمارستان امام رضا (ع)      شماره تماس:  ۴۳۸۲۳۶۱۸

 

۴-خانم حمیده زادمهر     بیمارستان بعثت نهاجا    شماره تماس:  ۳۹۹۵۴۳۰۸

 

۵-خانم مهتاب عباسی    بیمارستان خانواده         شماره تماس: ۵-۷۷۶۳۳۵۰۱