بیمارستان بعثت نهاجا اعلام داشته است بخش IVF «نازایی» بیمارستان، تنها مرکز IVF در سطح نیروهای مسلح، آماده خدمت رسانی به بازنشستگان ارتش و خانواده محترم آنان می باشد.