ابلاغیه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در رابطه با هزینه آرامستان ها

برای مشاهده کلیک نمائید.