در ادامه تلاش های صورت گرفته از طریق کانون بازنشستگان آجا (کانون مرکز) در جلب و جذب حمایت و مساعدت نمایندگان محترم مجلس در تصویب لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و دیدار با جناب آقای دکتر عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و جناب آقای دکتر لطفی رئیس کمیسیون مشترک و تنی چند از نمایندگان محترم مجلس در تهران و مشهد، از کلیه نمایندگان مجمع و رؤسای محترم کانونهای مرکز استان نیز مؤکداً خواسته شد تا در فرصت پیش آمده که نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه خود حضور دارند، همانند اجماع گذشته با نمایندگان مجلس در حوزه های استان و شهرستان دیدار نموده، ضمن جلب مساعدت و همراهی آنان در تصویب لایحه اصلاح قانون مذکور، نتیجه دیدار و ملاقات خود را گزارش نمایند.