باطلاع کلیه اعضا می رساند:

نمایندگی جدید دفتر خدمات الکترونیک ساتا از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۳ در کانون بازنشستگان آجا افتتاح خواهد شد.

بازنشستگان و مستمری بگیران محترم می توانند جهت انجام اموری از قبیل دریافت فیش حقوقی و … به طبقه همکف ساختمان شایستگان کانون بازنشستگان آجا به نشانی خ فاطمی غربی، نبش دژبان مرکز مراجعه نمایند.