برابر تدابیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا، امیر سرتیپ دوم علی محبی راد و با همت عالی و تلاشهای بی وقفه ریاست محترم کانون تهران، امیر سرتیپ دوم محمدحسن محمدی و با همکاری و مساعدت شهردار محترم منطقه ۲۱ و مدیر محترم سرای محله نفت، سرکار خانم موسوی و پیگیری های مستمر، سرهنگ آذربرزین، با هدف ارائه خدمات رفاهی مطلوب و تسریع و سهولت در ارائه خدمات و نیز به منظور جلوگیری از هزینه های زائد، کانون بازنشستگان آجا استان تهران اقدام به راه اندازی دفتر نمایندگی در منطقه غرب تهران واقع در تهرانسر اصلی، میدان کمال الملک، ساختمان سرای محله نفت نموده است.