با حضور جمعی از پیشکسوتان آجا، کانون شعبه شرق تهران در محل شهرک شهید بهشتی افتتاح گردید.
در این مراسم که امیر دریادار انصاری معاون هماهنگ کننده کانون و امیر حسنلو ریاست کانون تهران حضور داشتند، امیر حسنلو در سخنان کوتاهی با اشاره به ارزش کاربردی این شعبه به ویژه در صرفه جویی وقت پیشکسوتان شرق تهران در انجام امور اداری مربوط، از همکاری و مساعدت سامانه فرماندهی ارتش تقدیر و تشکر نمودند.
امیر دریادار انصاری ( ریاست ستاد و معاون هماهنگ کننده کانون) نیز با خیر مقدم به حضار و ابراز شادمانی از افتتاح شعبه شرق کانون استان تهران، این اقدام را، در راستای ارائه خدمات سهل الوصول به پیشکسوتان ساکن در شرق تهران و در شأن آنان برشمرده و اظهار داشتند:
” با توجه به منویات امیر ریاست محترم کانون جهت ارائه خدمات حداکثری به پیشکسوتان اجا و خانواده های ایشان، تلاش خواهیم کرد با بهره گیری از نظرات تمامی عزیزان، اینگونه شعبات را در نقاط دیگر تهران مستقر نمائیم تا بُعد راه موجب اذیت همسنگران گرانقدر نگردد”.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از سامانه فرماندهی ارتش، راه اندازی چنین شعبات مجهز و آبرومند را آغاز یک حرکت نوین عنوان نموده و پیشکسوتان را به وحدت و همدلی فراخواندند.

WhatsApp Image 2022-08-21 at 9.56.42 PM

WhatsApp Image 2022-08-21 at 9.56.47 PM(1)

WhatsApp Image 2022-08-21 at 9.56.45 PM