انتخاب رئیس مجمع کانون

وفق تبصره ۴ ماده ۱۶ اساسنامه مصوب ۱۳۹۹/۱/۲۷ ستاد کل نیروهای مسلح که اشعار میدارد:

” رئیس مجمع برای یک دوره یکساله با رای اکثریت انتخاب شده و با حکم فرمانده کل آجا منصوب میشود”

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در ادامه جلسه مجمع، انتخاب رئیس مجمع مطابق قوانین و مقررات مجمع برگزار و در نتیجه امیر سرتیپ ۲ بازنشسته احمد اطلاقی با کسب حداکثر آرا بعنوان رئیس مجمع به مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاءمجمع کانون ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشان از تلاش ها و زحمات جهادی و شایسته امیر سرتیپ علی محبی راد ( رئیس اسبق مجمع) در مدت تصدی، تشکر و قدردانی نموده و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیتروزافزون نمودند.

۰۰۰۱۶٫۰۰_۲۲_۰۳_۰۶٫Still005 ۰۰۰۱۶٫۰۰_۲۱_۱۰_۱۸٫Still003 ch ۰۰۰۱۶٫۰۰_۲۲_۴۵_۱۲٫Still006 ch