با حضور معاون محترم هماهنگ کننده کانون و جمعی از مسئولین منطقه، در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲، امیر سرتیپ دوم ب رامین پهلوانی به عنوان رئیس جدید کانون کرمانشاه معرفی گردیدند، در این جلسه از خدمات ارزشمند سرهنگ ب سیاوش دینوری (رئیس قبلی کانون) تقدیر و تشکر به عمل آمد.