امیر ریاست محترم کانون، طی مراسمی با حضور معاونین، مدیران و کارکنان کانون مرکز، در حکمی سرتیپ ۲ ب ضرغام ایرانمهر را به سمت قائم مقامی کانون منصوب نمودند.

امیر سرتیپ ۲ ب ضرغام ایرانمهر، در دوران خدمت خود از جمله افسران شایسته نیروی زمینی بودند که در مشاغل فرمانده لشگر و فرمانده مرکز پیاده انجام وظیفه نموده و دوره دکترای نظامی خود را در پاکستـان گذرانیده و ایشان در کـانون نیـز در مشـاغل فرمـانده پشتیبـانی و معـاونت طرح و برنـامه خدمت رسانی نموده اند.