برابر نامه واصله از معاونت نیروی انسانی آجا، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، نسبت به تأسیس انجمن علمی دفاع مقدس با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نموده و خواستار عضویت پیشکسوتان عرصه دفاعی و دانشجویان در انجمن پیش گفته گردیده است؛ علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت http:/drd.iranhdm.com نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. ضمناً اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام در فرم پیوست قرار داده شده است.

فرم پیوست