امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا (سرتیپ علی محبی راد) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ از کانون بازنشستگان شهریار بازدید نمودند. در این بازدید ضمن دیدار با جمعی از پیشکسوتان کانون مذکور به سوالات آنان که بیشتر در راستای معیشت و منزلت بود پاسخ دادند و در رابطه با پذیرش بازنشستگان در بیمارستان نور مستقر در شهریار جهت استفاده عموم بازنشستگان نیروهای مسلح با مسئولین سازمان خدمات درمانی هماهنگی لازم را بعمل آوردند. شایان ذکر است با حضور در منزل جناب سرهنگ بازنشسته جهانگیر امیاری (رئیس اسبق کانون شهریار) ضمن دیدار از تلاش و زحمات نامبرده در زمان تصدی امور قدردانی و تشکر نمودند.

WhatsApp Image 2021-12-27 at 9.07.35 AM

WhatsApp Image 2021-12-27 at 9.07.34 AM(1)