روز شنبه مورخه ۹۹/۳/۲۴، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون محترم هماهنگ کننده آجا در کانون بازنشستگان آجا حضور یافتند. در این دیدار، ابتدا امیر ریاست محترم کانون گزارش مختصری از اقدامات انجام شده و برنامه های آتی کانون را به استحضار ایشان رسانده و از کمک ها و مساعدت های بی دریغ امیر فرماندهی محترم آجا و هیئت رئیسه محترم کمال تشکر و قدردانی را داشتند. سپس امیر معاون محترم هماهنگ کننده آجا از معاونت ها و اماکن در حال بازسازی و همچنین سرای پیشکسوتان کانون بازدید فرمودند و ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های ریاست کانون مقرر داشتند در راستای ارتقای منزلت و معیشت پیشکسوتان و خانواده محترم آنان هر چه می توانید به مورد اجرا بگذارید.