در هفته گذشته معاون هماهنگ کننده کانون سرهنگ ب احمدی نژاد باتـفاق مشـاور رئیس کـانون سرهنگ ب فرحناک از اردوگاه تفریحی کانون واقع در نوشهر بازدید و طی نشست هایی با فرمانده اردوگاه سرهنگ ب سرور پور زمینه استفاده پیشکسوتان را در ایام تعطیلات عید نوروز را فراهم نمودند.

در اثنای سفر معاون هماهنگ کننده از کانون های بابلسر، قائم شهر، بابل، چالوس و نوشهر، تنکابن و رامسر نیز بازدید نموده و از نزدیک با رؤسای کانونهای مذکور دیدار داشته و به صحبت های مسئولین گوش فرا داده تا در جهت رفع مشکل کانونهای صدرالاشاره برنامه ریزی نمایند. ضمناً جلسه ای نیز با رئیس کانون استان جناب رفعتی برگزار و در خصوص مسائل کانونهای ساری و سایر کانونها نیز تبادل نظر گردید.