“قابل توجه بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران”

ستاد بازسازی عتبات عالیات طی نگارشی اعلام نموده است، چنانچه کارکنان مومن و متدین بازنشسته ارتش تمایل به مشارکت در امر بازسازی عتبات عالیات را دارند، می توانند نذورات نقدی خود را از طریق بانک و شماره حساب اعلام شده به نام آن ستاد پرداخت نمایند.

  • شماره حساب بانک سپه:

 ۵۱۶۱۸۰۰۱۳۵۹۱۲ – ۵۶۱۸۸۸۸۸۸۸۰۴

  • شماره کارت بانک سپه:

۵۸۹۲-۱۰۷۰-۴۴۰۳-۸۹۸۵

  • شماره حساب شبا:

IR470150000000561888888804