✨درنظر است مجتمع رفاهی چلندر برای ایام تابستان ۱۴۰۱ بازگشایی و از طریق ثبت نام و قرعه کشی به متقاضیان واگذار گردد.✨
متقاضیانی که در ۳ سال گذشته از اردوگاه چلندر در ایام پیک استفاده نکرده اند می توانند با مراجعه به کانون و یا از طریق سایت کانون به نشانی www.kbaja.ir     بخش اعضاء —->قسمت خدمات —-> ثبت نام استراحتگاه ثبت نام بعمل آورند.
تاریخ ثبت نام : از ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ الی پایان ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
تاریخ قرعه کشی: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
تاریخ اعلام نتایج: ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (از طریق پیامک)
تاریخ رزرو قطعی (پرداخت هزینه) توسط برندگان اصلی : از  ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ الی ۵ روز مانده به شروع هر دوره
رزرو قطعی با پرداخت هزینه ها از طریق کانونها و یا سایت کانون آجا – بخش اعضاء – قسمت خدمات – دریافت استراحتگاه انجام می گردد. www.kbaja.ir
‼️ لازم بذکر است در صورت عدم مراجعه برندگان اصلی در تاریخ تعیین شده، ویلاهای خالی به متقاضیانی که برنده نشده و در سه سال گذشته در ایام پیک از چلندر استفاده نکرده باشند واگذار خواهد شد که تاریخ واگذاری به آنان از ۵ تا ۲روز مانده به شروع دوره می باشد.
ضمناً افرادی که از امکانات استراحتگاه های موجود ستاد آجا و نیروهای تابعه در ایام پیک استفاده نموده باشند، برای آنان امتیاز محسوب شده و در قرعه کشی شرکت داده نخواهند شد.