یازدهمین مجمع کانون بازنشستگان آجا در مورخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور امیر سرتیپ محبی راد رئیس کانون بازنشستگان آجا. امیر ایرانمهر قائم‌مقام کانون، اعضای مجمع، اعضای هیات مدیره ، روسا و نمایندگان کانون های سراسر کشور در محل هتل شایستگان مشهد برگزار گردید.