تاریخچه تشکیل کانون

سنگ بنای کانون بازنشستگان نیروهای مسلح، در اوایل دهه ۳۰ گذارده شده است آنگونه که سرلشگر بازنشسته فضل الله زاهدی به فکر تأسیس کانون می افتد و پس از انجام هماهنگی هائی با چند نفر از افسران ارتش، آگهی هایی در روزنامه ها چاپ و از بازنشستگان و مستمری بگیران برای تشکیل هیئت مدیره کانون دعوت به عمل می آورد. در اجابت این دعوت، در روز ۱۳۳۰/۱۲/۱۴ تعداد ۵۰ نفر از افسران بازنشسته در جلسه مورد نظر حاضر و انتخابات هیئت مدیره به عمل می آید و بر اثر آن، ۱۵ نفر به عنوان اعضاء اصلی و ۳ نفر نیز عضو علی البدل انتـخاب می شوند.

متعاقب این اقدام، محلی درخیابان خانقاه، کوچه درختی به مبلغ مــاهانه ۸۰۰ تومان اجاره می کنند و متعهد می شوند هر یک از اعضاء کانون مبلغی در حدود پانصد تومان برای اداره امور کانون پرداخت نمایند. علاوه بر آن، به جهت تأمین کسری منابع مالی، وامهائی از بانک سپه دریافت می شده است و برخی از اعضاء نیز مبالغی اضافه بر ماهانه مقرری می پرداخته اند. پس از چندی، تعدادی از افسران بازنشسته شهربانی و ژاندارمری آن زمان نیز درخواست عضویت می کنند که با قبول درخواست ایشان کانون بازنشستگان نیروهای مسلح، عملا” در پایان سال ۱۳۳۱ با حضور بازنشستگان ارتش، ژاندارمری و شهربانی شکل می گیرد و کار خود را با عضویت افسران بازنشسته سـه ارگان مذکور تداوم می بخشد. تعداد افسران عضو کانون تا اواخر سال ۱۳۳۳ حدود ۵۴۰ نفر بوده و در این سال حدود ۲۰۰ نفر از درجه داران بازنشسته نیـز درخواست عضویت می‌نمایندکه سالهای بعدی به عضویت کانون در آمده و نام کانون از “کانون افسران بازنشسته” به “کانون افسران و درجه داران بازنشسته نظامی” تغییر می یابد.

اولین اساسنامه رسمی کانون (غیر از متن ابتدایی که در زمان زاهدی تنظیم شده بود) در سال ۱۳۳۶ تهیه و به شماره ۳۶۱ در تاریخ ۱۳۳۶/۰۸/۰۴ در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت می رسد. در سال ۱۳۳۸، شعبات کانون در استانهای اصفهان ، خراسان، آذربایجان شرقی، کردستان و لرستان ایجاد می شود و در سال ۱۳۴۳ اساسنامه جدید کانـون بازنشستگان نیروهای نظامی تهیه و در سال ۴۴ به تصویب فرمانده کل نیروهای مسلح وقت می رسد. قابل ذکر است که در تمام این سالها، رئیس کانون از سوی فرمانده کل انتخاب می شده  است.

کانون به واسطه عدم مدیریت قوی و مناسب، بین سالهای ۴۸ الی ۵۷ دچار نوسانات و مشکلات عدیده ای گردیده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۶۶ نیز سر و سامانی نداشته است تا اینکه در سال ۱۳۶۶ سرتیپ ۲ فنی هوائی مرحوم علی اکبر ایمانی طی حکمی از سوی ریاست محترم جمهوری و ریاست شورایعالی دفاع وقت به سمت رئیس کانون افسران و درجه داران بازنشسته منصوب و اساسنامه جدید آن در سال ۱۳۶۷ به تصویب ریاست محترم جمهور وقت (مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا) می رسـد و نام آن به “کانون بازنشستگان نیروهای مسلح” تغییر می یابد. کانون از آن سال تاکنون مسیر پر نشیب و فرازی را طی کرده و از نظر جهت گیری به سوی رسالتی که بر دوش داشته است، سطوح کمی و کیفی خدمات خود را نیز ارتقاء داده است.

کانون بازنشستگان نیروهای مسلح متشکل از ستاد تهران و ۱۱۷ شعبه و نمایندگی در سراسر کشور ، در چارچوب ساختار مصوب سال ۱۳۸۵ ، وظیفه خدمت رسانی به حدود پانصد هزار نفر عضو از بازنشستگان و مستمری بگیران وزارت دفاع ، ارتش و نیروی انتظامی را به عهده داشت.

در تاریخ یکم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه اساسنامه کانون نیروی انتظامی و در تاریخ یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک اساسنامه کانون وزارت دفاع تصویب و بطور مستقل مشغول خدمت رسانی به اعضاء خود شدند.

در تاریخ چهارم شهریور یکهزار و سیصد و نود و دو اساسنامه جدید کانون با عنوان کانون بازنشستگان ارتش به تصویب رسیده است. در حال حاضر کانون با داشتن حدود سیصد هزار نفر عضو و یکصد و نه شعبه و نمایندگی در سراسر کشور مشغول خدمات دهی به اعضاء محترم و خانواده های گرامی آنان می باشد.