از طریق ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا پیگیری معیشت و افزایش حقوق بازنشستگان آجا صورت گرفت و در این راستا نامه ای به دکتر داود منظور رئیس سازمان برنامه بودجه ارسال شد که بر توجه هرچه بیشتر به این عزیزان در برنامه هفتم توسعه تاکید دارد.

 بسمه تعالی

بسمه تعالی
بسمه تعالی