اولین جلسه فراکسیون بازنشستگان با حضور روسای کانونهای بازنشستگان نیرو‌های مسلح، از جمله امیر سرتیپ علی محبی راد، ریاست کانون بازنشستگان آجا در مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای عیسی زاده، نماینده محترم مردم تبریز و ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار گردید.
در این جلسه، روسای کانونهای بازنشستگان نیروهای مسلح در رابطه با مشکلات موجود بازنشستگان، مواردی را مطرح نمودند.
امید است با تشکیل این فراکسیون، به حول قوه الهی، روز به روز مشکلات معیشتی و منزلتی بازنشستگان مرتفع گردد.