مدتی است ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده و از آنجایی که حفظ سلامت پیشکسوتان به هر طریق ممکن از اولویت های کانون بازنشستگان آجا می باشد، به منظور جلوگیری از تردد کارکنان شاغل در کانون و مراجعین محترم و بر اساس نظر پزشکان و متخصصان که بهترین راه پیشگیری از اشاعه ویروس کرونا را عدم تردد و در خانه ماندن می دانند باطلاع می رساند:

  • کلیه کانون ها تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰  تعطیل می باشند.

  • کلیه مهمانسراها، استراحتگاه ها، تالارها و اماکن عمومی تا پایان اردیبهشت ماه جهت پاک سازی، ضدعفونی و آماده سازی تعطیل می باشند و از ارائه هرگونه خدمات خودداری می گردد.