معاون هماهنگ کننده کانون سرهنگ بازنشسته احمدی نژاد و مشاور رئیس کانون سرهنگ فرحناک در اوایل هفته طی سفری به اردوگاه تفریحی چلندر از تمام قسمت های اردوگاه بازدید بعمل آوردند. معاون هماهنگ کننده کانون طی اظهاراتی فرمودند: خوشبختانه وضعیت اردوگاه از هر لحاظ نسبت به قبل تفاوت کرده و زحمات و تلاش های  شبانه روزی فرمانده اردوگاه سرهنگ بازنشسته سرورپور بخوبی مشهود بود. با توجه به پشت سر گذاشتن دوره انتقالی ماموریت جناب سرورپور به اتمام رسیده و ایشان بنحو مطلوب اهداف و خط مشی ریاست محترم کانون امیر سرتیپ علی محبی راد را پیاده نموده و روش قانونمندی را به اجرا گذاشتند  و سیستمی را پیاده کرده که نیاز به حضور فرمانده نیست و پرسنل تلاشگر و زحمت کش بخوبی به وظائف خود آشنا بوده و بطور اتوماتیک کار خود را در راستای خدمت رسانی به مراجعین انجام می دهند. لذا ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های شبانه روزی جناب آقای سرورپور ناخدایکم بازنشسته موسی الرضا اسدی را بعنوان فرمانده اردوگاه معرفی و آرزوی موفقیت برای ایشان از ایزدمنان نمودند.