در روز یکشنبه مورخه ۹۸/۰۹/۱۷ جمعی از پیشکسوتان خلبان با حضور در سرای پیشکسوتان از زحمات و تلاش امیر محبی راد ریاست محترم کانون آجا و کارکنان کانون در راه اندازی سرای پیشکسوتان تقدیر و تشکر نموده و نقطه نظرات پیشنهادی خود را در رابطه با معیشت بازنشستگان خدمت ریاست محترم کانون ارائه نمودند. در پایان امیر محبی راد نیز ضمن تشکر از حضور و توجه این عزیزان، به سایر اقدامات نیز اشاره نموده و به طرح های در حال اجرا در آینده پرداخته و به سوالات چند نفر از بازنشستگان نیز پاسخ و جهت رفع مشکل آنان رهنمودهای لازم را ارائه نمودند.