به منظور پیگیری مسائل قانون همسان سازی پیشکسوتان نیروهای مسلح جلسه ای با حضور روسای کانون های نیروهای مسلح، مدیرعامل ساتا، رئیس سابا و مسئولین حقوق و مزایای ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ ۲۴/ ۸/ ۹۹ در محل سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور جناب آقای دکتر نوبخت و معاونین ایشان تشکیل گردید. در این جلسه مسائل و مشکلات اجرای قانون همسان سازی توسط حاضرین در جلسه بیان گردید، سپس ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات همه دست اندرکاران موضوع همسان سازی موارد زیر را بیان داشتند:

۱- تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع ۲۰٪ افزایش حقوق نیروهای مسلح نسبت به کارکنان کشوری) که جزء مطالبات پیشکسوتان می باشد تامین اعتبار خواهد شد و به موقع پرداخت می شود.

۲- به استناد ماده ۳۰، با افزایش حقوق شاغلین نیروهای مسلح عینا حق پیشکسوتان نیز اضافه خواهد شد و این وضعیت برای همیشه ادامه خواهد داشت.

۳-کسورات اعتبار ساتا جهت پرداخت حقوق پیشکسوتان تأمین خواهد شد.

۴- اعتبار همسان سازی پیشکسوتان هیئت علمی و قضات تأمین خواهد شد.

۵- تلاش می‌شود حداقل در هر فصل جلسه ای به منظور بررسی و پیگیری مسائل همسان سازی، در محل سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود.