در پی عضویت امیر رئیس محترم کانون بازنشستگان به عنوان عضو اصلی در شورای معاونین آجا، نخستین نشست موضوع منزلت و معیشت اعضای وابسته (پیشکسوتان) آجا با حضور امیر رئیس ستاد و معاون محترم هماهنگ کننده آجا و شورای مذکور تشکیل گردید.

در این جلسه امیر ریاست محترم کانون طی گزارش مبسوطی از وضعیت موجود کانون، اقدامات انجام شده، اقدامات منزلتی و معیشتی اعضاء تحت پوشش و چالش های موجود پیشکسوتان و خانواده محترم آنان را به اعضاء شورای معاونین آجا ارائه نمودند و پس از بحث و بررسی مسائل در نهایت در رابطه با موضوعات زیر ریاست محترم جلسه اوامری را صادر فرمودند:

رئوس مسائل مهم مطرح شده در این جلسه :

احداث دهکده سلامت در تهران و استانها ، پرداخت مطالبات معوق اعضای وابسته ، تسری امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به فصل سیزدهم ، پیش بینی ساز و کار قانونی برای برون سپاری امور ممکن ارتش به اعضای وابسته، افزایش مصادیق بیماری های سخت و صعب العلاج ، احیای صندوق بازنشستگی در سطح نیروهای مسلح، اختصاص اعتبار پایدار برای رفع مشکلات معیشتی و مسکن اعضاء ، پیگیری متناسب سازی حقوق اعضای وابسته با شاغلین و همسان سازی حقوق اعضای وابسته قبل و بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، اختصاص وام برای ایجاد مراکز اشتغال زایی اعضای وابسته و فرزندان آنان و …