پیرو جلسات دوره ای پیشکسوتان نیروهای مخصوص ل ۲۳ – تی ۶۵ نوهد جلسه ای در مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ در سالن سپیدار دافوس برگزار و طی آن از زحمات و فعالیتهای اثرگذار امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا (سرتیپ علی محبی راد) تقدیر بعمل آمد.

در این مراسم همچنین، امیر سرتیپ محبی راد با بیان اقدامات صورت پذیرفته، برخی از طرحهای مدنظر خود را برای ارتقاء منزلت پیشکسوتان ارتش اعلام داشتند که با تشویق و استقبال حضار روبرو گردید.

photo_2019-06-15_15-50-31