به منظور پی گیری اجرای دقیق همسان سازی حقوق ها و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۱، امیر سرتیپ علی محبی راد (ریاست محترم کانون بازنشستگان) به همراه امیر دریادار بازنشسته فریدون فرهنگی و جناب حیاتی (نماینده محترم آجا در مجلس) در جلسه مشترکی با جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان (نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی)، موضوعات مرتبط با افزایش حقوق بازنشستگان ارتش را به مورد بحث گذاردند و مقرر گردید در آینده ای نزدیک، نحوه اجرای مصوبات مجلس در خصوص پرداخت حقوق ها در جلسه مشترکی از مسئولین کانون، مجلس و دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.