روز شنبه مورخ هفتم دی ماه امیر سرتیپ محبی راد رئیس کانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در جلسه ای که معاونین محترم ستاد کل، معاونین ستاد ارتش و رؤسای کانونهای نیروهای مسلح به ریاست جانشین محترم ستاد کل برگزار گردید شرکت نمودند. هدف از برگزاری این جلسه بررسی وضعیت منزلت، درمان، همسان سازی حقوق بازنشستگان بود که بعد از بحث و بررسی به راه حلهای اجرائی دست یافته که امید است با اجرا شدن آن تغییرات محسوسی در زمینه های فوق مشاهده گردد.

باتوجه باینکه اساسنامه کانون آجا نیز در ستاد کل در دست بررسی است مطالبی مورد بحث قرار گرفت که انتظار میرود بزودی با برگزاری جلسات نهایی، اساسنامه جدید تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردد.