امیر دریادار پورکلهر معاون محترم نیروی انسانی اجا در مورخه ۹۸/۱۰/۲۵ در کانون بازنشستگان حضور یافته و ضمن دیدار با مسئولین از روند اقدامات انجام گرفته در کانون مطلع گردیدند.
در این دیدار امیر پورکلهر با بیان عنایات و توجه ویژه امیر فرماندهی محترم کل اجا به پیشکسوتان، آمادگی معاونت نیروی انسانی اجا را جهت همراهی و مساعدت در راستای ارتقاء منزلت بازنشستگان و رفع مشکلات آنان اعلام داشتند.
همچنین در این دیدار امیر ریاست کانون سرتیپ علی محبی راد شرح مختصری از اقدامات صورت گرفته بیان داشتند.