سردار سرتیپ دوم محمدرضا گودرزی ریاست سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح در روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در کانون بازنشستگان آجا حضور بهم رساندند.

در این دیدار ابتدا ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا امیر سرتیپ دوم علی محبی راد ضمن تشکر از حضور ریاست محترم سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، پیرامون اقدامات انجام شده کانون در راستای مسائل رفاهی و منزلتی اعضاء تحت پوشش مواردی را بیان نموده ، سپس سردار گودرزی در رابطه با اقدامات رفاهی و هماهنگی های لازم در رابطه با ارتقاء روحیه و عزت بازنشستگان توضیحاتی را ارائه نمودند.