بازنشستگان و مستمری بگیران گرامی:

برای مشاهدۀ  وضعیت استراحتگاه ها ، پس از معرفی خود و ورود به بخش اعضاء از گزینه خدمات —–> مسافرت استفاده نمائید .

برای  رزرو هتل کیمیای مشهد و استراحتگاه چلندر نوشهر، پس از معرفی خود و ورود به بخش اعضاء از گزینه  خدمات —–>دریافت استراحتگاه استفاده نمائید.