با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همکار عزیز جناب سرهنگ بازنشسته محمد اکبرزاده دهش، رئیس کانون بازنشستگان (شعبه خاش) را به اطلاع میرساند.

این ضایعه اندوهبار را به خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند منان برای ایشان غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت دارم.

رئیس کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران