در تاریخ چهارشنبه یکم اسفندماه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ با حضور ریاست کانون و معاونین در مجموعه تالارهای کیمیا کانون برگزار می گردد. از عموم پیشکسوتان صاحبنظر جهت حضور در جلسه هم اندیشی دعوت به عمل می آید.

کانون بازنشستگان آجا

 

آدرس: تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، نبش خیابان اعتمادزاده