« تبریز – ۲۸ و ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ »

به دنبال ارائه گزارش معاونین و مسئولین کانون در اولین روز همایش و متعاقب آن تشکیل کارگروه های منطقه ای (۶ منطقه) توسط رؤسای کانونهای مراکز استان، موضوعات، سؤالات و پیشنهادهای کارگروه های مذکور که جمع بندی گردیده بود، در دومین روز همایش (۲۹ خرداد ۱۳۹۸) ، توسط نمایندگان کارگروه ها مطرح گردید.

در این جلسه، امیر سرتیپ علی محبی راد ریاست محترم کانون با تأکید بر همدلی و مشارکت در امور و با بیان مقدورات و محدودیتهای موجود، از رؤسای کانون ها خواستند تا بر مبنای واقعیتها و امکانات، هر آنچه در توان دارند به پیشکسوتان و خانواده های ایشان خدمات رسانی داشته باشند، ضمن آنکه اطلاع رسانی خدمات انجام شده را در اولویت خود قرار دهند…

ایشان در ادامه، به تمامی سؤالات مطروحه پاسخ داده و بخشی از اقدامات صورت پذیرفته در خصوص برخی پیشنهادهای ارائه شده را نیز بیان نمودند.