مدیر عامل محترم سازمان اتکا جناب آقای دکتر مرتضی اعلمی و جانشین محترم معاونت آماد و پش ارتش ج.ا.ا امیر سرتیپ دوم صارمی با حضور در کانون بازنشستگان و تبریک روز ارتش، با ریاست محترم کانون (امیر سرتیپ علی محبی راد) دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار صمیمانه امیر محبی راد ضمن بررسی و بیان مشکلات و خواسته ­های پیشکسوتان و خانواد ­های آنان بویژه در حوزه خدمات سازمان اتکا، از اقدامات اخیر این سازمان تقدیر بعمل آوردند.