روز یکشنبه ۹۸/۳/۱۲ جناب آقای مطهری مسئول بسیج پیشکسوتان به همراه مسئول فرهنگی سازمان جناب آقای تراز در کانون در دفتر ریاست محترم کانون امیر سرتیپ محبی راد حضور یافته و با ایشان  ملاقات نمودند . در این  نشست در خصوص زمینه های همکاری بازنشستگان آجا و برنامه ریزی برای اشتغال فرزندان این عزیزان مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت و مقرر گردید که در آینده جلساتی در این خصوص تشکیل و برنامه ریزی هایی به عمل آید تا به مرحله اجرا گذاشته شود و در راستای ارتقاء روحیه این قشر عظیم و ایثارگر زمینه فعالیت مشترک فراهم گردد . 

IMG_7035