برابر هماهنگی های بعمل آمده، جلسه هم اندیشی (مورخه ۹۸/۶/۲۴) به ریاست وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با حضور امیر سرتیپ علی محبی راد رئیس کانون بازنشستگان آجا، سردار قادری رئیس کانون بازنشستگان سپاه، سردار کارگر رئیس کانون بازنشستگان ناجا، سردار اردستانی رئیس کانون وزارت دفاع و سردار نامور رئیس کانون بازنشستگان ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین جناب آقای دکتر محمود زاده رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سردار گودرزی رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و جمعی از پیشکسوتان در دفتر وزیر محترم دفاع برگزار گردید. 

در این جلسه، امیر محبی راد به نمایندگی از بازنشستگان نیروهای مسلح طی سخنان مبسوطی، مسائل، مشکلات و واقعیات موجود در حوزه معیشت پیشکسوتان و خانواده های ایشان را به سمع و نظر اعضای جلسه رسانده و با ارائه چند پیشنهاد کاربردی از وزیر دفاع درخواست نمودند تا در قالب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت بگونه ای عمل شود تا بازنشستگان گرانقدر، تغییر و ارتقاء در وضعیت معیشت خویش را لمس نموده و به برنامه های آینده امیدوارتر باشند.

پس از بیان مشکلات و ارائه پیشنهادها توسط ریاست کانون بازنشستگان ارتش، امیر سرتیپ حاتمی وزیر محترم دفاع نیز ضمن تأیید موارد مطرح شده و قابل قبول دانستن پیشنهادها، دستورات لازم را صادر و به حمایت و پی گیری خود از حقوق حقه بازنشستگان در هیئت دولت و مجلس تأکید نمودند.