« بسمه تعالی »

جلسه ای در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ با حضور تعدادی از پیشکسوتان نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور هم افزایی و هم فکری در محل کانون منعقد گردید.

در این جلسه امیر ریاست محترم کانون ضمن ارائه اقدامات کانون در راستای ارتقاء منزلت و معیشت بازنشستگان آجا از زمان انتصاب از نقطه نظرات و پیشنهادات پیشکسوتان حاضر در جلسه به منظور ارائه خدمات بیشتر و با کیفیت تر به بازنشستگان بهره برداری نمودند.