در روز سه شنبه ۹۷/۱۲/۲۱ امیر سرتیپ علی محبی راد ریاست کانون بازنشستگان اجا جمعی از هنرمندان و دست اندرکاران رادیو کانون را به حضور پذیرفته و طی دیدار کوتاهی که با آنان داشتند در خصوص شروع فعالیت این رادیو و اهداف کانون از راه اندازی موصوف مطالبی را بیان فرمودند.

در این دیدار، دست اندرکاران رادیو کانون نیز آمادگی خود را برای معرفی و شناساندن کانون و اقدامات و اهداف آن به مخاطبان با زبان هنر اعلام داشتند.