امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا ، امیر سرتیپ ۲ ستاد علی محبی راد طی سفر دو روزه (در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱) از کانون های کاشان ، اصفهان ، شاهین شهر و قم بازدید به عمل آورده و ضمن دیدار با جمعی از پیشکسوتان در شهر های موصوف ، با حضور در محل احداث ساختمان چند منظوره کانون اصفهان ، و ابراز خردسندی از پیشرفت های حاصله ، رهنمود های لازم را در جهت تسریع اقدامات به عوامل اجرایی ارائه نمودند.

همچنین در این سفر ، با ارشد نظامی ارتش در اصفهان  دیدار نموده و از همکاری و مساعدت ایشان در راستای ایجاد زمینه های لازم برای تکریم هر چه بیشتر پیشکسوتان تقدیر و تشکر به عمل آوردند./

قمکاشان۳