ریاست محترم کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرتیپ ب علی محبی راد در هفته گذشته بمنظور دیدار با پیشکسوتان به استان اصفهان سفر کردند. در این سفر ایشان با ارشد نظامی منطقه امیر آذریانفر، فرمانده پایگاه شهید بابائی امیرتک دیدار نموده و در خصوص عملکرد کانون و ارتباط تنگاتنگ با یگانهای مستقر در استان اصفهان توافقاتی حاصل گردید. سپس جهت دیدار با پیشکسوتان به ملاقات امیر بازنشسته شیران و چند تن دیگر در منزلشان حاضر و ضمن دلجوئی از این عزیزان به رسم یادبود هدایایی به ایشان اهداء نمودند.

در گام بعدی باتوجه به خواست ریاست محترم کانون اصفهان امیر سرتیپ ب سالاری درخصوص ساخت هتلی در اصفهان برای اسکان بازنشستگانی که به اصفهان سفر می کنند مذاکره و از زمینی که در اختیار کانون بود بازدید و دستوراتی صادر نمودند.

در ادامه سفر در جمع تعدادی از فرماندهان یگانهای مستقر در استان اصفهان و بازنشستگان و مسئولین سابق در ارتش که در کانون بدعوت رئیس کانون اصفهان حضور یافته بودند حاضر و ضمن شنیدن صحبت های ایشان روند خدمت رسانی و راهبرد کانون ارتش جمهوری اسلامی ایران را توضیح که حضار از عملکرد و اهداف ایشان بسیار قدردانی و تشکر نمودند. ایشان در جمع صمیمانه حاضر ، ناهار را صرف و در پایان جهت بازدید از پروژه ای به خانه اصفهان حرکت و پس از بازدید و اتخاذ تصمیمات لازم به سمت تهران حرکت نمودند.

لازم به ذکر است که در بین برنامه های فوق دیداری نیز با رئیس و دو تن از اعضاء کانون و مجمع استان فارس که از شیراز جهت دیدار با ایشان به اصفهان سفر کرده بودند، داشتند که مسائلی در این نشست مطرح و تصمیماتی اتخاذ که با اجرایی شدن آن انشاءالله تحولات چشمگیری را در کانون استان فارس در آینده شاهد خواهیم بود.