ریاست محترم کانون در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ به استان کرمان سفر کردند. هدف از این سفر در وهله اول تکریم و معارفه ریاست کانون استان کرمان و نیز دیدار با عزیزان پیشکسوت در این استان بود.

ایشان در بدو ورود به استان، با یکی از پیشکسوتان ارجمند و فرمانده سابق قرارگاه جنوب شرق امیر کرباسی زاده دیدار نموده و از مساعدتهای ایشان با رئیس کانون تشکر و قدردانی نمودند.

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ پس از حضور در دفتر فرماندهی قرارگاه عملیاتی جنوب شرق امیر معمارباشی در نشستی صمیمیانه مطالبی را درباره راهبرد آینده کانون آجا و گام برداشتن در خط و پیروی از امیر سرلشگر موسوی، فرماندهی مقتدر ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان فرمودند. در پایان امیر معمارباشی ضمن تشکر از ایشان ارادت خود را نسبت به پیشکسوتان اعلام و همکاری با کانون را جزء برنامه های قرارگاه اعلام نمودند.

سپس برنامه تکریم از رئیس قبلی کانون و معارفه رئیس جدید طی جلسه ای با حضور مسئولین و پیشکسوتان برگزار گردید. در این جلسه امیر کرباسی زاده ضمن عرض خیرمقدم به ریاست محترم کانون امیر سرتیپ دوم ستاد علی محبی راد از تلاش های امیر گوهری فر تقدیر نمودند و امیر معمار باشی نیز مطالبی را در راستای خدمت رسانی به بازنشستگان با استفاده از امکانات قرارگاه به سمع حاضرین رساندند.

ریاست کانون بازنشستگان آجا پس از بیانات مبسوطی در زمینه فعالیت کانون به منظور احقاق حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، از تلاشهای امیر گوهری فر تقدیر بعمل آورده و امیر سرتیپ ۲ بازنشسته امیر حسامی کرمانی را بعنوان رئیس جدید کانون استان کرمان معرفی نمودند. ضمناً به پاس خدمات شایسته امیر گوهری فر برابر حکمی ایشان را بعنوان مشاور رئیس کانون بازنشستگان آجا در جنوب شرق کشور منصوب نمودند.

در پایان برابر برنامه ریزی قبلی از زمینی که در اختیار کانون قرار داشت بازدید و دستور ساخت کانون جدید استان کرمان را در محل جدید صادر فرموده و با ۳ خانواده پیشکسوتان که یکی از آنها روشن دل بود نیز دیدار و دلجوئی بعمل آورده و به رسم یادبود هدایایی نیز به خانواده محترمشان اهدا فرمودند.